ZŁOTY PAŁAC MIŁOŚCI 

Witaj Piękna Duszo na stronie Złotego Pałacu Miłości.

 

Złoty Pałac Miłości  jest prowadzeniem Duszy by odsłonić przed Tobą jej skarby i uwrażliwić Cię na Twą Boską Moc realizowania w świecie swych pasji i talentów Duszy.

Jest to projekt rozkwitu w najróżniejszych sferach życia od szeroko rozumianej sztuki po duchową ekonomię oraz Centrum Rozwoju Geniuszu.

 Na naszej stronie stworzymy portal współtworzenia będący galerią rzeczy pięknych -  zawierającą przedmioty wystroju wnętrza, ozdoby, kolorowe piękne spódnice, olejki i perfumy, złote parawany, złote orgonity  i wszystko to co nas cieszy a jest wytworem naszej pasji tworzenia. Już dzisiaj możesz zasilić naszą galerię w jakiś Twój  produkt.

 

Złote Komnaty prezentujące poszczególne dziedziny złotego rozkwitu będą udostępniane ze specjalnymi karnetami wstępu ( tu warsztaty online, w plenerze, naturze, pięknych miejscach spa, czy realnie powstających kryształowych miejscach mocy na całej Ziemi.

Wszystkie komnaty Złotego Pałacu Miłości  wypływają ze światła i swą wibracją wprowadzają na Ziemię Pokój, Błogosławieństwo, Radość, Wdzięczność, Samorealizację, Spełnienie i Miłość.

Otwarte Serca to również brama Złotego Pałacu Miłości - audycji jakie prowadzę  by połączyć mądrość wszystkich zapraszanych do poszczególnych komnat  Mistrzów Nowej Energii czyli ludzi, którzy żyją obecnie na Ziemi i dokonali wyboru  Pięknej Wibracji Miłości budowy  Raju na Ziemi już dziś.

 

Przejdziemy razem 8 komnat złotego Pałacu Miłości byś spotkał( a) się ze sobą w swej Pełni.

Wstępny etap projektu Złoty Pałac Miłości  zakłada powstanie 8   komnat : 

 1Złota Komnata Kryształowa - Komnata Duszy 

 

W pierwszej z komnat poznasz ciemność i światło swej Duszy by wyjść poza dualizm i zrozumieć, że życie nie jest ani dobre ani złe to tylko umysł nadaje formę doświadczeniu.

Nauczysz się brać głęboki Oddech i zanurzysz się w Ciszy swej istoty by poczuć swą Obecność.

Dzięki narzędziom jakie możemy  ci podarować - poprzez kryształ, dźwięk, Oddech i Pokój naszej Duszy  oraz podróż medytacyjną poprowadzę cię do Pełni integracji z tym z czym zmagasz się w sobie gdy walczysz i zapominasz o sobie porównując się z innymi. 

 W tej komnacie w cień wprowadzisz światło, w brzydotę - piękno, w chaos - harmonię, w nienawiść - miłość. Jedyne czego potrzebujesz to zaufać swej Duszy, która cię prowadzi. Tutaj w komnacie Harmonii panuje całkowity Spokój. Odbudowujesz ciało, zaglądasz w swe myśli, odczuwasz swe emocje i nawiązujesz kontakt ze swą Duszą.

Do każdej z Komnat zapraszam Mistrza Komnaty - Króla lub Królową z którymi współprowadzę zajęcia integrując wszelkie aspekty doświadczenia jakie mogą odsłonić się przed nami jedynie w atmosferze Prawdy i całkowitego przyzwolenia na Miłość by objąć w sobie wszelkie te fragmenty odklejających się od nas iluzji matrixa.

2.Złota Komnata Dźwięku 

 

W komnacie tej będą dostępne sesje z muzyką relaksacyjną oraz medytacje z oddechem w wibracji kryształowych mis i gongów. Będą też organizowane specjalne ceremonie Miłości  oraz spotkania kryształowych dźwięków, anielskie symfonie  mające na celu Pełnię Harmonizacji we wszystkich aspektach życia i zakotwiczenie wibracji światła w wielowymiarowych aspektach równoległych światów.

Komnatę Dżwięku dydykujemy wibracji Dzieci Nowej Ziemi - ich radości , lekkości, kreatywności w energii Miłości , którą możemy urzeczywistnić już dziś poprzez dźwięki harmonii.

Naszym marzeniem jest stworzenie specjalnie nagłośnionego miejsca według świętej geometrii do organizacji takich przedstawień i spektakli oraz koncertów.

3.Złota Komnata Słowa, Przekazów Duszy i Poezji zawierająca złote myśli poszerzające świadomość. W komnacie tej mieści się również rozgłośnia radiowa Otwartych Serc i wszystkich współpracujących ze sobą rozgłośni radiowych ( kontynuacja Konwentów Otwartego Serca jakimi zajmowaliśmy się poprzez 7 wcześniejszych lat) oraz wszystkich stacji niezależnych pragnących Nowej Pięknej Ziemi już dziś!

Poprzez radio możemy stworzyć  audycje dające możliwość wypowiedzi na wiele nurtujących nas tematów np. edukacja , ekologia, duchowa ekonomia, nowe technologie, relacje, rozmowy o Duszy oraz konkretne manifestacje naszych działań w materii.

4.Złota Komnata Boginii - Królowej w której Królowa  może poczuć się w Pełni swej Mocy i Piękna, zająć swym ciałem, skorzystać ze specjalnych zabiegów odnowy i regeneracji, tańczyć, śpiewać, odpoczywać i tworzyć wszystko o czym zamarzy wraz ze swoimi siostrami. Ta komnata łączy się z Galerią rzeczy Pięknych, która powstaje gdy Królowa jest szczęśliwa i tworzy to co umiłuje w swym sercu z lekkością. Ta Komnata łączy wszystkie Królowe, które są gotowe na doświadczanie swej wyjątkowości we wspólnocie Sióstr. Jest komnatą lekkości, ekscytacji, zabawy i podążenia za swymi uczuciami oraz swą wrażliwością, współodczuwaniem tej przestrzeni dzielenia się darami, zrozumienia siebie w tym Teatrze Życia Boskim.

5.Złota Komnata Pary Królewskiej w której zarówno Król jak i Królowa mają przestrzeń do doświadczania wzajemnej harmonii i wspólnych przedsięwzięć. Gdy nasze energie męskie i żeńskie są w Pełni harmonii  możemy przed sobą odsłonić Potencjał manifestacji wszystkiego czego pragniemy gdyż widzimy siebie. Wtedy nasze projekty zawierają olbrzymi Potencjał manifestacji tego co do tej pory źródłowe, nieograniczone stało się urzeczywistnieniem w materii.

W tej Komnacie dokonuje się Cud Pojednania w całkowitym uznaniu wyjątkowości Króla i Królowej w takich jakościach i talentach  całkowitej akceptacji naszej różnorodności.

Król i Królowa rozpoznali siebie w sobie jako Pełnię Miłości i to jest wyjątkowe.

 

6 Złota Komnata Dziecka - jest komnatą otwartości, radości, uważności, obecności i bezwarunkowej miłości oraz czystego Serca. Dziecko Kryształowe, Diamentowe jest skarbem nowej wibracji Ziemi  do której obecnie dostraja się cały świat widząc w tym Dziecku Mistrza takim jakim ono jest.A zawsze przychodzi jako Nauczyciel i pokazuje ci wszystko to co jedynie Ty możesz ukochać w sobie. Dla tych Dzieci powstaną na Ziemi harmonijne Miejsca w których ich potrzeby będą usłyszane, docenione i uwolnione dla Pełni aktywacji ich Geniuszu. Każdy z nas w dalszym ciągu nosi w swym Sercu takie Dziecko.

7. Złota Komnata Dzikości Serca - jest związana z Naturą, wszystkim co żyje i daje życie na tej i innych planetach. Mądrość tej Komnaty polega na odczuwaniu głębokiego połączenia z każdym stworzeniem, drzewem, roślinką, zwierzęciem...fauną i florą, żywiołami Mocy - Ogniem, Powietrzem, Ziemią, Wodą, Eterem. Każdy żywioł i każda istota jest błogosławiona, czysta w  swej istocie i godna poszanowania i oddania hołdu jej boskości. 

 

8.Komnata Centrum Rozwoju Geniuszu - tutaj otworzymy przed Tobą bramę dla wynalazków nowej ziemi, nowych technologii oraz współtworzenia globalnych projektów budowania Miast Światła oraz Złotego Pałacu Miłości , Miejsc Mocy na Ziemi spójnych z duchową ekonomią, nowymi technologiami i naturą w poszanowaniu do wszystkiego co nas otacza. W Komnacie znajdą się wszelkie urządzenia zdrowia i technologie nauki stworzone poprzez aktywację swych nadprzyrodzonych talentów.

 

Każda z komnat zawiera w sobie skarb Duszy, która  by wzrastać potrzebuje jedynie odnaleźć siebie   w każdym z doświadczeń Twojego życia by zintegrować swą Mądrość.

Komnaty będą otwierały się w zależności od naszej gotowości do ich aktywacji i mocy współtworzenia Nowej Ziemi w Nowej Pięknej Energii Współpracy - Obfitości i Radości napełniania się mocą Ducha i wcielania tej Mocy w Materię w najpiękniejszy sposób - poprzez spotkania ludzi o czystych intencjach i Otwartych Sercach skupionych na budowaniu Rajskiej wibracji na Ziemi.

 

Dziś biorę cię za rękę jak Przyjaciela  byś ukochał siebie tu i teraz we wszystkim czego doświadczasz na Ziemi w Miłości. 

Projekt Złotego Pałacu Miłości jest urzeczywistnieniem naszego kolektywnego zrozumienia, współodczuwania siebie jako Boskich Istot ze sobą połączonych w złotej energii samorealizacji tych potencjałów jakie każdy z nas nosi w sobie a, które należy rozwinąć we współpracy ze wspólnotą. Na stronie znajduje cię konto do złotych wpłat   "Złoty Pałac Miłości"

Do projektu włączysz się biorąc udział w warsztatach, załączając produkty do powstającej galerii rzeczy pięknych w komnacie Bogini. Otwierajmy takie Złote Pałace na całej Ziemii bo energia takich inicjatyw wypływa z zintegrowanych wcześniej w nas aspektów doświadczeń i mądrości Duszy.

.

Już  dziś będzie można korzystać z poszczególnych sesji i warsztatów Złotego Pałacu Miłości - jako zapowiedź większego projektu. Każdy darczyńca i sponsor zostanie przez nas zaproszony na najbliższe organizowane warsztaty.

Zapraszam,

Sophia wraz z Przyjaciółmi 

Czytaj blog w zakładce Sophia Serce Ziemi - rozwija on powoli wszelkie założenia projektu i jest moją dokumentacją tej podróży złotego rozkwitu na Ziemi.